Poslovne konstelacije

Poslovne konstelacije namijenjene su pojedincima, grupama ili timovima na svim horizontalnim i vertikalnim pozicijama tvrtke koji se žele osloboditi ograničavajućih iskustva, emocija, stavova, uvjerenja, čime otključavaju vlastite potencijale i ostvaruju nove poslovne i osobne ciljeve.

 

Kome su namijenjene poslovne konstelacije:

Poslovne konstelacije namijenjene su svima koji su kroz profesionalni i životni razvoj doživjeli otežavajuća iskustva koja ograničavaju njihov poslovni i životni napredak.

Grupnim ili Individualnim poslovnim konstelacijama® možemo se osloboditi naučenih ograničavajućih emocija, stavova, vjerovanja i doživljaja o sebi i drugima u poslovnom okruženju.

Oslobađanjem od prethodno ograničavajućih iskustava omogućavamo sebi razvoj emocionalnih i mentalnih kapaciteta za stvaranje novih podržavajućih iskustva i vrijednost kojima nastavljamo pozitivan poslovni i osobni rast u životu.

 

Benefiti poslovnih konstelacija

Što dobivate uz individualne ili grupne konstelacije® ISO certifikat:
 • Mijenjate negativne emocionalne doživljaje i komunikacije prema pojedinim članovima uprave, kolege, tima ili zaposlenika.
 • Otpuštate negativne stavove, emocije ili komunikacije koje su naučene kroz prethodna poslovne i privatne odnose, te zaustavljate njihov prijenos kroz poslovno djelovanje i povećavate efikasnost.
 • Učite koje negativne emocije koče Vaš profesionalni rast, razvoj i ostvarenje poslovnih ciljeva i osobnog razvoja kroz posao.
 • Otpuštate negativne emocije i otvorite prostor Vašim osobnim snagama da jednostavnije i lakše postižete svoje poslovne i privatne ciljeve.
 • Vlastitom pozitivnom promjenom podržavate promjenu kod članova Vaše tvrtke, odjeljenja, tima, zaposlenika.
 • Uklanjate poslovni stres, negativne emocija i stanje
 • Ostvarujete planirane rezultate unutar radnog okruženja
 • Emocionalnu fleksibilnost u poslovnim odnosima
 • Pokreće motiviranost za promjenu i akciju u odnosima
 • Uklanjanje mentalnih i emocionalnih blokada na poslu
 • Efikasnije upravljanje mislima, emocijama i odlukama
 • Učvršćuje sigurnost i samopouzdanje
 • Kvalitetnija regulacija vlastitih loših navika unutar poslovnog okruženja
 • Smirenost, opuštenost i olakšanje u poslovnim odnosima
 • Veći balans energije tijela, emocija i uma u kontekstu obitelji
 • Osvijestit će te koje vještine posjedujete kako bi postigli određeni cilj.
 • Postavljate vlastiti mentalni sklop prema realizaciji samog cilja
 • Razvijate samopouzdanje učenjem vještina potrebnih za postizanje određenog cilja.
 • Prilagođavate korake za ostvarivanje cilja kompleksnosti i uvjetima samog cilja.
 • Razvijate efikasne strategije suočavanja sa stresom na putu do ostvarenja cilja.
 • Uklanjate mentalne i emocionalne blokade koje Vas ometaju da ostvarite cilj.
Koncept osobnog razvoja, podrške, motivacije, menadžmenta stresa i potencijala. Coach svojim coachingom i konstelacijama pomaže partneru u njegovom napretku.

Time line transformacije

Individualna podrška direktorima, partnerima, voditeljima, zaposlenicima da osvijeste i promjene ograničavajuća iskustva iz svoje prošlosti i oslobode zaključane potencijale kroz čitavu svoju poslovnu i osobnu životnu liniju.

Kreativna emocionalno-mentalna tehnika koja je ključna podrška oslobađanja skrivenih potencijala zaposlenika kroz njegov poslovni, a time i životni timeline.

Osnovne postavke TIME LINE transformacije?

Gotovo svi ljudi sva svoja iskustva pamte linearno, tj. povezuju u životnu vremensku liniju.

Sva naša iskustva čine linearni vremensko povezani skup značajnih događaja koji nas oblikuju putem odnosa, emocija, stavova, vrijednosti, stresova, trauma, uspjeha, neuspjeha i time određuju osnove naše osobnosti.

Ukratko, osobna povijest određuje događaje, ponašanja, emocija, razmišljanja vještine, vrijednosti, identitet koji su se gradili redoslijedom kojim smo proživljavali sva naša iskustva.

Naša povijest kroz vremensko sortiranje iskustava oblikuje stvarnost svake osobe u sadašnjosti. Stresni događaju su najčešće “tamne mrlje ili rupe” na vremenskim linijama ljudi koje TIME LINE tehnika može podržati da se dopune ili isprave. Ovim ispravljanjem negativnih doživljaja u prošlosti životne linije osobe, oslobađamo zarobljene potencijale i omogućavamo još širi profesionalni i osobni razvoj osobe.

 

Kome je namijenjen TIME LINE Coaching alat?

Za početak, razmislite o iskustvu na poslu koje želite promijeniti (neki odnos, neku situaciju, emociju, vjerovanje, stav…), ne brinite o svim detaljima iskustva, uzmite samo okvirnu predodžbu onoga što želite da se promjeni. Zatim zatvorite oči i duboko udahnite nekoliko puta.

Zatvorenih očiju zamislite kako lebdite van iz svog tijela, tako da ste iznad svoje zamišljene vremenske crte i gledate dolje na nju. Sada se počnite kretati u smjeru svoje prošlosti po vašoj vremenskoj liniji. Nastavite se vraćati u svoju prošlost dok ne osjetite da ste u točno vrijeme tog određenog iskustva.

Dok gledate s visine na ovo iskustvo, počnite iscrpljivati ​​sve negativne asocijacije iz iskustva, to možete učiniti doslovnom vizualizacijom ispiranja bijesa ili boli vodom koja prolazi kroz mjesto na vremenskoj traci, a mnogi ljudi mijenjaju boju iskustvo također može pomoći. Zatim uzmite naučene pozitivne lekcije i pojačajte ih, možete ih osvijetliti jarkim užarenim svjetlom na ili izvan njih.

Kad završite (odvojite onoliko vremena koliko vam treba), dopustite si da se vratite u sadašnjost. Odvojite trenutak da primijetite kako se sada drugačije osjećate u vezi s prošlim iskustvom koje vam je stvaralo probleme, a zatim otvorite oči.

Nova alternativna sjećanja koja ste utkali kroz ovo iskustvo polako će se integrirati u vašu perspektivu. Integracija Nove perspektive neki puta je trenutačna, a neki puta joj treba još nekoliko dana (rjeđe tjedana) da se u potpunosti integrira u iskustvo osobe. To novo integrirano iskustvo mijenja percepciju osobe i otvara nove mogućnosti mišljenja, osjećanja, doživljavanja i djelovanja nakon promjena učinjenih na životnom TIME LINEU.

Tko može profitirati od TIME LINE transformacije?

Svaka osoba u vertikalnoj i horizontalnoj organizaciji tvrtke može imati korist od Transformativnog procesa TIME Line tehnike. Svi ljudi su pod stalnim izazovom prilagodbe na nove poslovne i životne situacije.

Neka prethodna iskustva iz naše poslovne ili osobne povijesti mogu na proces prilagodbe na novonastale situacije u sadašnjosti utjecati ograničavajuće ili podržavajuće.

Svi koji zbog nekog negativnog odnosa, emocije, ponašanja, stava, vrijednosti, uvjerenja, stresa ili traumatičnog iskustva nemaju mogućnost efikasno se prilagoditi novim poslovnim i privatnim izazovima mogu imati višestruke dobrobiti od TIME LINE transformacijske tehnike.