Poslovne konstelacije

Poslovne konstelacije

Poslovne konstelacije namijenjene su pojedincima, grupama ili timovima na svim horizontalnim i vertikalnim pozicijama tvrtke koji se žele osloboditi ograničavajućih iskustva, emocija, stavova, uvjerenja, čime otključavaju vlastite potencijale i ostvaruju nove poslovne i osobne ciljeve.

Kome su namijenjene poslovne konstelacije:

Poslovne konstelacije namijenjene su svima koji su kroz profesionalni i životni razvoj doživjeli otežavajuća iskustva koja ograničavaju njihov poslovni i životni napredak.

Grupnim ili Individualnim poslovnim konstelacijama® možemo se osloboditi naučenih ograničavajućih emocija, stavova, vjerovanja i doživljaja o sebi i drugima u poslovnom okruženju.

Oslobađanjem od prethodno ograničavajućih iskustava omogućavamo sebi razvoj emocionalnih i mentalnih kapaciteta za stvaranje novih podržavajućih iskustva i vrijednost kojima nastavljamo pozitivan poslovni i osobni rast u životu.

Benefiti individualnih ili grupnih poslovnih konstelacija ® s ISO certifikatom:

 • Mijenjate negativne emocionalne doživljaje i komunikacije prema pojedinim članovima uprave, kolege, tima ili zaposlenika
 • Otpuštate negativne stavove, emocije ili komunikacije koje su naučene kroz prethodna poslovne i privatne odnose, te zaustavljate njihov prijenos kroz poslovno djelovanje, čime se značajno povećava efikasnost 
 • Učite koje negativne emocije koče Vaš profesionalni rast, razvoj i ostvarenje poslovnih ciljeva i osobnog razvoja kroz posao
 • Otpuštate negativne emocije i otvarate prostor Vašim osobnim snagama da jednostavnije i lakše postižete svoje poslovne i privatne ciljeve
 • Vlastitom pozitivnom promjenom podržavate promjenu kod članova Vaše tvrtke, odjeljenja, tima, zaposlenika
 • Uklanjate poslovni stres, negativne emocija i stanje
 • Ostvarujete planirane rezultate unutar radnog okruženja
 • Povećavate emocionalnu fleksibilnost u poslovnim odnosima
 • Pokrećete motiviranost za promjenu i akciju u odnosima
 • Efikasnije upravljate mislima, emocijama i odlukama
 • Učvršćujete sigurnost i samopouzdanje
 • Kvalitetnije regulirate vlastite loše navike unutar poslovnog okruženja
 • Razvijate efikasne strategije suočavanja sa stresom na putu do ostvarenja cilja
Koncept osobnog razvoja, podrške, motivacije, menadžmenta stresa i potencijala. Coach svojim coachingom i konstelacijama pomaže partneru u njegovom napretku.

Timeline transformacije

Timeline transformacija je kreativna emocionalno-mentalna tehnika i individualna podrška namijenjena direktorima, partnerima, voditeljima i  zaposlenicima da osvijeste i promjene ograničavajuća iskustva iz svoje prošlosti. 

Time se oslobađaju zaključani potencijali kroz čitavu poslovnu i osobnu životnu liniju.

Kako funkcioniraju TIMELINE transformacije?

Gotovo svi ljudi sva svoja iskustva pamte linearno, tj. povezuju u životnu vremensku liniju.

Sva naša iskustva čine linearni vremensko povezani skup značajnih događaja koji nas oblikuju putem odnosa, emocija, stavova, vrijednosti, stresova, trauma, uspjeha, neuspjeha i time određuju osnove naše osobnosti.

Ukratko, osobna povijest određuje događaje, ponašanja, emocija, razmišljanja vještine, vrijednosti i identitet koji su se gradili redoslijedom kojim smo proživljavali sva naša iskustva.

Naša povijest kroz vremensko sortiranje iskustava oblikuje stvarnost svake osobe u sadašnjosti. 

Stresni događaju su najčešće “tamne mrlje ili rupe” na vremenskim linijama ljudi koje TIMELINE tehnika može podržati da se dopune ili isprave

Ovim ispravljanjem negativnih doživljaja u prošlosti životne linije osobe, oslobađamo zarobljene potencijale i omogućavamo još širi profesionalni i osobni razvoj osobe.

TIMELINE transformacija na primjeru - isprobajte kod kuće

Za početak, razmislite o iskustvu na poslu koje želite promijeniti (neki odnos, neku situaciju, emociju, vjerovanje, stav…). Ne brinite o svim detaljima iskustva, već uzmite samo okvirnu predodžbu onoga što želite da se promjeni. Zatim, zatvorite oči i duboko udahnite nekoliko puta.

Zatvorenih očiju zamislite kako lebdite van svog tijela, tako da ste iznad svoje zamišljene vremenske crte i dolje gledate na nju. Sada se počnite kretati u smjeru svoje prošlosti po vašoj vremenskoj liniji. Nastavite se vraćati u svoju prošlost dok ne osjetite da ste u točno vrijeme tog određenog iskustva.

Dok gledate s visine na ovo iskustvo, počnite iscrpljivati ​​sve negativne asocijacije iz iskustva. To možete učiniti doslovnom vizualizacijom ispiranja bijesa ili boli vodom koja prolazi kroz mjesto na vremenskoj traci. Mnogima pomaže i mijenjaje boje samog iskustva. Zatim uzmite naučene pozitivne lekcije i pojačajte ih. Možete ih osvijetliti jarkim užarenim svjetlom na ili izvan njih. Za ovaj korak odvojite onoliko vremena koliko vam je potrebno.

Kad završite, vratite se u sadašnjost. Odvojite trenutak da primijetite kako se sada drugačije osjećate u vezi s prošlim iskustvom koje vam je stvaralo probleme, a zatim otvorite oči.

Nova alternativna sjećanja koja ste utkali kroz ovo iskustvo polako će se integrirati u vašu perspektivu. Integracija nove perspektive neki puta je trenutačna, a neki puta joj treba još nekoliko dana (rjeđe tjedana) da se u potpunosti integrira u iskustvo osobe. To novo integrirano iskustvo mijenja percepciju osobe i otvara nove mogućnosti mišljenja, osjećanja, doživljavanja i djelovanja nakon promjena učinjenih na životnom TIMELINEU.

Za koga su prikladne TIMELINE transformacije?

Svaka osoba u vertikalnoj i horizontalnoj organizaciji tvrtke može imati korist od transformativnog procesa TIMELINE tehnike. 

Neka prethodna iskustva iz naše poslovne ili osobne povijesti mogu na proces prilagodbe na novonastale situacije u sadašnjosti utjecati ograničavajuće ili podržavajuće.

Svi koji zbog nekog negativnog odnosa, emocije, ponašanja, stava, vrijednosti, uvjerenja, stresa ili traumatičnog iskustva nemaju mogućnost efikasno se prilagoditi novim poslovnim i privatnim izazovima, mogu imati višestruke dobrobiti od TIMELINE transformacijske tehnike.