Pozitivna komunikacija tijekom coachinga

Edukacije grupa

Edukacije grupa odnose s na razne poslovne i osobne alate, strategije, procedure, komunikacijske teme, antistresne radionice i ostale teme koje se vežu uz proces promjene, razvoja, efikasnosti postignuća na individualnoj i grupnoj razini.

Provjerite popis tema i odaberite što trebama Vama i Vašoj organizaciji.

Popis tema grupnih radionica:

 • 4Mat Format Učenja
 • Nested Loops
 • Priming, Preteaching, Preframing ponašanja
 • Model vrijednosti: piramida ljudskih potreba
 • Model spiralne dinamike razvoja ustanove po Grawesu
 • Upravljanje Dinamikom Ranga hijerarhije: Alfa, Beta, Gamma, Omega
 • Moderirano valoriziranje Timski vježbi ili realizacije
 • Team concepting: Forma orjentirana na članove ili sadržaj
 • Kako voditi motivacijske razgovore s timovima
 • Kako voditi razgovore o rješavanju problema u timu
 • Vođenje razgovora o postignuću teama, o međudogovoru i ciljnom sporazumu
 • Razvojni sat tima
 • Storming faze grupnog coachinga
 • Razvijanje umjetnosti vođenja grupe kroz POSTAVLJANJE PITANJA
 • Usmjeravanje pažnje TROJANSKIM pitanjima.
 • EXIT strategije: Kako usmjeriti intenzivne emocionalne reakcije zaposlenika
 • Strategije za rješavanje problema: A.P.A.R.A.T.I.
 • Što je odgovornost? Kako je definirati kod pojedinca ili grupe?
 • Voditi i biti vođen
 • Reframing slabosti u snage
 • Snaga domaće zadaće
 • Što i kako Diferenciranje povećava jasnoću postavljenih zadataka i rezultata.
 • Mind set: kako upravljati individualnim mentalnim settingom ili grupnim
Prijatelji ili studenti prikrivaju lica papirima koje simboliziraju emocije i stres

Koji su benefiti vještine postavljanja pitanja?

Da li je postavljanje pitanja dugoročno isplativije od izricanja naredbi?

Što su to TROJANSKA pitanja i kako ih postavljamo?

Koja je razlika između direktne uputu, naredbe, indirektne upute i pitanja?

Zašto je vođenje razgovora ili procesa pitanjima efikasnije za pojedinca i grupu?

Kako postavljati pitanja koje vode procese organiziranja, valoriziranja, rješavanja sukoba, otkrivanja potencijala pojedinaca ili timova?

Pitate se što još vještina postavljanja pitanja donosi osobi koja ih zna postaviti?

Otkrijte u nastavku…

Za što sve postavljamo pitanja?

 • za podršku
 • za samopomoć
 • za pratnju
 • za razvoj
 • za rješavanje konflikta
 • za novo orijentiranje
 • za motiviranje
 • za obrazovanje/obuku
 • za poticanje prodaje
 • za prevenciju burn-outa
 • za pronalaženje resursa/-aktiviranje/-raspoređivanje
 • za podršku interesa
 • za poboljšanje komunikacije
 • za pripremu za početak rada
 • za razrađivanje zajedničkih ciljeva i vrijednosti
 • za rješenje grupnih konflikta
 • za pojašnjenje internih tema
 • za razjasniti probleme s vanjskim strankama (ostale grupe/kupci / …)
 • za generiranje dinamike
 • za optimiziranje energije
 • za održavanje slike
 • za povećanje performansi
 • za samoiskustvo
 • za ciljno definiranje/dogovor
 • za samostalno preuzimanje odgovornost
 • za stvoranje osjećaja “MI”
 • za razmjenu iskustava
 • za postizanje efikasnosti (vrijeme/novac)
 • za stvaranje sinergije
 • za vidljivost radnih tijekova/procesa
 • za brainstorming
 • za poticanje i jačanje snage
 • za prijelaz iz “od-motivacije” u “do-motivacije”
 • za vođenje šefa od dominantnosti prema autoritetu
 • za razvijanje zajedničke vrijednosti
 • za izvesti ekipu iz slijepe ulice

Kada sve postavljamo pitanja?

 • kod (novih) projekata ili za razvoj projekata
 • kod novih vodstva
 • kod slučaja pripajanja/prodaje poduzeća
 • kod novih filozofija/kulturnih promjena
 • kod faza restrukturiranja
 • kod start-up/team buildinga
 • u sportu, u obitelji, u klubovima (anonimni alkoholičari)
 • kod kriznog upravljanja
 • kod nemira, nejasnoća u skupinama
 • kod sporova i sukoba
 • kod mobbinga
 • kod bossinga
 • kod situacija prisile/prisilnih situacija
 • kod promjena strukture/zadatka (upravljanje promjenama, novi tim)
 • kod štrajkova
 • kod premalo izlaza i/ili ulaza informacija
 • u storming-fazama
 • u vrtićima/školama
 • u klubovima za rekreaciju
 • kod kulturoloških razlika
 • kod kick-off pitanja
 • kod teambuilding
 • kod strategija-budućnosti
 • kod vanjskog posredovanje
 • kod procesa kreativnosti
 • kod radionica o misiji
 • kod procesa vizija
 • kod orijentacija ciljne grupe
 • kad projekt stagnira
 • za relevantne rasprave u timu
 • za relevantne rasprave o slučaju (npr. u slučaju grupne supervizije)
Poslovni ured s poslovnjacima tijekom coachinga i poslovnih konstelacija

Sadržaj edukacije s pitanjima

Edukacija kojom polaznici grade vještinu postavljanja pitanja i vođenja razgovora s pojedincima, grupama kroz sve sadržaje i procese.

 

Edukacija je moguća u više razina:

Osnove postavljanja pitanja

Usmjeravanje pojedinca postavljanjem pitanja

Usmjeravanje grupa postavljanjem pitanja

Teme edukacije: Umjetnost postavljanja pitanja!?

 • Pitanja: Uvod
 • Vrste pitanja: Klasifikacija po Klausu Grochowiaku i Stefanu Heiligtagu
 • Vrste pitanja NLP-a
 • Vrste pitanja: Uvodna pitanja uzimajući u obzir neurološke razine Roberta Diltsa
 • Vrste pitanja: Daljnja vodeća pitanja uzimajući u obzir neurološke razine R. Diltsa
 • Vrste pitanja: Proširena pitanja o identitetu
 • Vrste pitanja: Pitanja po dubinskoj strukturi – VAKOG
 • Vrste pitanja: Pitanja po dubinskoj strukturi – Metamodel
 • Vrste pitanja: Pitanja po dubinskoj strukturi – Metaprogrami
 • Vrste pitanja: Pitanja po dubinskoj strukturi – Disney model
 • Vrste pitanja: Kružna pitanja

Pitanja služe da:

 • Vode ispitanika u vodstvo
 • Potiču um/maštu
 • Usmjeravaju pažnju/stvaraju pažnju/usmjeravaju pažnju u nekom smjeru
 • Generiraju nove misli
 • Razotkrivaju
 • Potiču znatiželju
 • Postavljaju okvir ili promjene krutog okvira
 • Izazivaju (interne) procese pretraživanja
 • Otvaraju (nova) vrata
 • Provociraju
 • Izazivaju
 • Aktiviraju
 • Razjašnjavaju
 • Usmjeruju/upravljaju
 • Motiviraju
 • Stvaraju vakuum, osjećaj htjeti biti
 • Uspostavljaju kontakt/odnos
 • Pokazuju/izražavaju interes
 • Stvaraju pristup
 • Nude promjenu perspektive/razine
 • Nude opcije/alternative/nove impulse
 • Doprinose učenju
 • Doprinose za odluke/pomoć u odluci/dovode do odluke
 • Ispražnjuju glavu
 • Služe za prekidanje obrazaca
 • Drugom pripisuje kompetenciju
 • Mogu indoktrinirati
 • Mogu zbuniti/dovesti do zbunjenosti
 • Mogu generirati/promijeniti/prekinuti/ponovno instalirati/mogu
 • Promijeniti stanje duha
 • Potiču reflektiranje/razmišljanje
 • Stvaraju vezu
 • Stvaraju povjerenje
 • Dovode do rješenja/pomoći u pronalaženju rješenja
 • Mogu poljuljati/dovesti do nesigurnosti
 • Izazivaju emocije
 • Bude znatiželju
 • Zadovoljavaju znatiželju
 • Usmjeravaju fokus na nešto
 • Podržavaju osvješćivanje
 • Podržavaju stanje svijesti
 • Stvaraju vodstvo
 • Dovode stvari do konačne točke
 • Mogu biti ignorirana
 • Mogu nervirati
 • Mogu biti vraćena
 • Pokreću
 • Izazivaju krutost
 • Daju često impuls za razmišljanje
 • Mogu dovesti u sumnju status quo
 • Dovode često do više informacija
 • Dovode do više jasnoće
 • Mogu dovesti do neugodnosti
 • Mogu biti glupost
 • Mogu promijeniti perspektivu
 • Pomažu u pronalaženju uzroka
 • Mogu otkriti snage i slabosti
 • Otkriti svjesne i nesvjesne pretpostavke / prenijeti skrivene
 • pretpostavke
 • Naljutiti nekog
 • Staviti vas u alfa položaj
 • Mogu voditi ka rapportu
 • Mogu dovesti do prekida rapporta
 • Otkriti osobine
 • Otkriti osobne vrijednosti
 • Relativizirati
 • Proširiti horizont
 • Mogu ponuditi više opcija
 • Pomoć za dobivanje /više /novih informacija
 • Pomoći privući pažnju
 • Koriste se za donošenje odluka
 • Usmjeravaju pozornost
 • Stimuliraju rješenje
 • Doprinijeti rješenju
 • Služe kao hrana za razmišljanje
 • Služe utvrđivanju istine
 • Služe za samorefleksiju
 • Služe promjeni perspektive
 • Služe za promjenu stanja
 • Pomažu da se preuzme vodstvo
 • Provjeravaju znanje/kvalitetu
 • Pomažu u pronalaženju odgovora
 • Razjašnjuju
 • Propituju
 • Produbljuju
 • Zbunjuju
 • Uznemiruju
 • Iritiraju
 • Relativiziraju
 • Manipuliraju
 • Olakšavaju
 • Šokiraju
 • Prekidaju
 • Mijenjaju smjer
 • Doprinose učenju
 • Omogućuju iskustvo učenja
 • Održavaju dijalog
 • Ubacuju nova pitanja
 • Su često odlučujuća / poticaj za odlučivanje
 • Potiču održivost (stvorenog) iskustva
 • Mogu oživjeti razgovore (ali i zaustaviti / ugušiti)
 • Mogu dati informacije (o ispitivaču)
 • Potiču na razmišljanje
 • Vode u dubinu
 • Prizivaju emocije
 • Zahtijevaju odgovor
 • Osvjetljuju temu
 • Omogućuju promjenu perspektive
 • Otvaraju mogućnosti
 • Produbljuj temu
 • Mijenjaju gledište
Spiralna dinamika u kontekstu coachinga i poslovnih konstelacija

Spiralna dinamika

Evolucija vrijednosti u organizacija odlika je temeljnih potencijala nositelja djelatnosti i vještine organiziranja potencijala kako bi ostvarivali Ciljeve korporacije u skladu s utvrđenim vrijednostima.

Svjesnost o tome na kojoj razini vrijednosti određena grupa, tvrtka, korporacija djeluje otvara potencijal još preciznijeg usmjeravanja potencijala zaposlenika i timova kroz vertikalnu i horizontalnu organizaciju.

Otkrite kako koristiti Spiralnu dinamiku da još efikasnije organizirate i vodite svoje timove, projekte, tvrtku, ustanovu ili korporaciju.